Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
WOM Juniorzy
Warszawa, 19.05.2019
 

WOM Juniorzy
WOM Młodzicy
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
1AZS UW Warszawa3   1 2           
2Hato Judo Warszawa2  11            
3KS AZS-AWF Warszawa3  1 11          
4KS Pantera Brwinów3   12        
5KS Start Radom2   11        
6KS Yawara Warszawa1  1         
7TS Gwardia Warszawa4  12    1   
8UKJ 225 Warszawa1      1  
9UKJ Arcus Warszawa4  11   11  
10UKJ ASzWoj Warszawa4 111   1  
11UKJ Champion Warszawa1 1     
12UKJ Lemur Warszawa1     1
13UKJ Meiyo Warszawa1    1 
14UKJ Ryś Warszawa2 1   1 
15UKS Czerwone Smoki Toshi Brwinów1 1    
16UKS Drako 79 Warszawa1    1
17UKS Judo Fight Club Warszawa2 11   
18UKS Ronin-Team Warszawa1 1   
19UKS Sadyba Warszawa1 1   
20UKS Safari 152 Warszawa1 1   
21UKS SameJudo 1    1

Polityka prywatności Judostat.pl