Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014) Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -36 -39 -42 -46 -50 -60 -66 -73 -81 +81 -30 -34 -37 -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70
1ASW Tiger Skierniewice1   1                  
2KS AZS-AWF Warszawa2             1  1    
3KS Gwardia Piła1     1             
4KS Kuzushi Kielce3    1         11   
5KS Start Radom2    1         1  
6UKJ Meiyo Warszawa1    1           
7UKS Chojrak Warszawa1    1           
8UKS Judo-Kano Płock1   1            
9UKS Siódemka Sochaczew2    1       1  
10UKS Spartakus Lublin1 1           

Polityka prywatności Judostat.pl