Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mazowiecki Turniej Judo U10 (2013-2014)
Sochaczew, 19.11.2022
 

Otwarty Mazowiecki Turniej Judo Dzieci i Młodzików
Mazowiecki Turniej Judo U12 (2011-2012) Mazowiecki Turniej Judo U14 (2009-2010) Mazowiecki Turniej Judo U16 (2007-2008)
LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -26 -30 -33 -36 -39 -42 -46 -50 +50 -25 -27 -29 -31 -34 -37 -40 -44 -48 +48
1KS AZS-AWF Warszawa1 1                  
2KS Gwardia Piła2  1 1              
3KS Kuzushi Kielce1  1               
4MKS Olimpijczyk Włocławek1  1               
5MUKS Kokoro Łódź1        1        
6UKS Chojrak Warszawa9 34  1          1
7UKS Judo-Kano Płock1 1            
8UKS Piranie Grodzisk Mazowiecki3 2        1   
9UKS Siódemka Sochaczew11 13121 1  2      
10UKS Szogun Piaseczno Piaseczno1  1        
11UKS Yuukan Warszawa2 1    1    

Polityka prywatności Judostat.pl