Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
OTK Seniorek i Seniorów
Jastrzębie - Zdrój, 27-28.09.2003
 

LISTY WALK STATYSTYKA OGÓLNA LISTA ZAWODNIKÓW LISTA KLUBÓW WYNIKI ZAWODÓW KLASYFIKACJE FILMY Z ZAWODÓW

Lp.KlubSUMA -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
1AZS OŚ Poznań6         31  2 
2AZS UW Warszawa1   1        
3GKS Czarni Bytom19 3334321    
4GKS Olimpia Grudziądz3 111    
5KJ Koka Jastrzębie-Zdrój6 1221  
6Klub Judo AZS Opole7 21211  
7KS AZS AWFiS Gdańsk24 22232161311
8KS AZS-AWF Warszawa14 223211111
9KS AZS-AWF Wrocław17 212313131
10KS Błękitni Tarnów1 1
11KS Budowlani Sosnowiec2 11
12KS Gwardia Bielsko-Biała11 21112112
13KS Gwardia Łódź3 111
14KS Gwardia Wrocław3 111
15KS Judo Czechowice-Dziedzice2 11
16KS Lublinianka Lublin1 1
17KS Polonia Rybnik7 211111
18KŚ AZS Gliwice11 12211211
19MKS CM Jordan Kraków3 111
20MKS Juvenia Wrocław1 1
21MKS Olimpijczyk Włocławek3 111
22MKS Truso Elbląg3 111
23MMKS Wojownik Skierniewice2 11
24PTS Gwardia Bydgoszcz3 111
25SGKS Wybrzeże Gdańsk1 1
26TS Gwardia Olsztyn1 1
27TS Gwardia Opole6 11121
28TS Gwardia Warszawa10 221311
29TS Wisła Kraków4 112
30UKJ Ryś Warszawa4 112
31UKS Bushi Rybnik1 1
32UKS Kodokan Toruń2 11
33UKS Narew Łapy1 1
34UMKS Żak Kielce2 11
35WKS Flota Gdynia4 211
36WKS Śląsk Wrocław18 341316
37WOSW KS Warszawa7 2131
38WTJ Włocławek4 1111

Polityka prywatności Judostat.pl