Lista zawodnikówkategorialokatahead to head
Kajetan Lipiński -55 kg - 0%
Halina Szczykutowicz -57 kg - 0%