WojewództwoZawodnicy
Kujawsko-Pomorski OZJudo 1
Lubelski OZJudo 1
Łódzki OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 1
Opolski OZJudo 1
Pomorski OZJudo 2
Śląski OZJudo 5
Wielkopolski OZJudo 1
Zachodniopomorski OZJudo 2