WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 2
Podkarpacki OZJudo 1
Pomorski OZJudo 2
Śląski OZJudo 1
Wielkopolski OZJudo 1
Zachodniopomorski OZJudo 1