WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 1
Dolnośląski OZJudo 1
Krakowski OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 5
Podkarpacki OZJudo 3