WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 1
Krakowski OZJudo 3
Łódzki OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 3
Opolski OZJudo 2
Podkarpacki OZJudo 3
Pomorski OZJudo 1
Śląski OZJudo 3