WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 1
Dolnośląski OZJudo 2
Kujawsko-Pomorski OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 2
Opolski OZJudo 1
Podkarpacki OZJudo 1
Pomorski OZJudo 2