WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 2
Mazowiecki OZJudo 1
Podkarpacki OZJudo 1