WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 8
Dolnośląski OZJudo 3
Krakowski OZJudo 3
Lubuski OZJudo 2
Łódzki OZJudo 11
Mazowiecki OZJudo 13
Opolski OZJudo 1
Podkarpacki OZJudo 21
Pomorski OZJudo 2
Śląski OZJudo 3