WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 3
Dolnośląski OZJudo 2
Mazowiecki OZJudo 121
Podlaski OZJudo 1