WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 3
Mazowiecki OZJudo 191
Podlaski OZJudo 5