WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 21
Dolnośląski OZJudo 2
Mazowiecki OZJudo 97
Opolski OZJudo 1