WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 1
Mazowiecki OZJudo 5