WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 2
Mazowiecki OZJudo 3