WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 3
Mazowiecki OZJudo 1