WojewództwoZawodnicy
Lubelski OZJudo 3
Łódzki OZJudo 1
Mazowiecki OZJudo 112