WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 4
Warmińsko-Mazurski OZJudo 15