WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 2
Warmińsko-Mazurski OZJudo 4