WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 7
Pomorski OZJudo 7