WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 5
Pomorski OZJudo 5