WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 21
Opolski OZJudo 1