WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 5
Kujawsko-Pomorski OZJudo 1
Łódzki OZJudo 16
Mazowiecki OZJudo 108
Podlaski OZJudo 5
Pomorski OZJudo 4
Wielkopolski OZJudo 8