WojewództwoZawodnicy
Mazowiecki OZJudo 126
Podlaski OZJudo 5