WojewództwoZawodnicy
Kujawsko-Pomorski OZJudo 55
Mazowiecki OZJudo 36
Pomorski OZJudo 14
Warmińsko-Mazurski OZJudo 1
Wielkopolski OZJudo 8