WojewództwoZawodnicy
(zagraniczni) 6
Dolnośląski OZJudo 51
Krakowski OZJudo 39
Kujawsko-Pomorski OZJudo 31
Lubelski OZJudo 1
Lubuski OZJudo 16
Łódzki OZJudo 16
Mazowiecki OZJudo 57
Opolski OZJudo 10
Podkarpacki OZJudo 4
Podlaski OZJudo 6
Pomorski OZJudo 45
Śląski OZJudo 73
Świętokrzyski OZJudo 7
Warmińsko-Mazurski OZJudo 10
Wielkopolski OZJudo 54
Zachodniopomorski OZJudo 20