Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 26.10.2019
 

ZAWODY STATYSTYKA OGÓLNA KLASYFIKACJE

Lp.ZawodyMiastoWoj.TerminRangaTypKategoria wiekowaKlubyZawodnicyZdj.
1. IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U14 Warszawa MAZ 26.10.2019 towarzyskie ind. dzieci 15 72
2. IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U12 Warszawa MAZ 26.10.2019 towarzyskie ind. dzieci młodsze 23 163
3. IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U8 Warszawa MAZ 26.10.2019 towarzyskie ind. dzieci super mini 13 128
4. IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo-Niepełnosprawni Warszawa MAZ 26.10.2019 towarzyskie ind. dzieci super mini 1 3
5. IV Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo U10 Warszawa MAZ 26.10.2019 towarzyskie ind. dzieci mini 23 299

Polityka prywatności Judostat.pl