Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodleg這軼i Dzieci U-11/U-13
Warszawa, 11.11.2023
 

ZAWODY STATYSTYKA OGÓLNA KLASYFIKACJE

Lp.ZawodyMiastoWoj.TerminRangaTypKategoria wiekowaKlubyZawodnicyZdj.
1. Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodleg這軼i U-11 (2013-2014) Warszawa MAZ 11.11.2023 towarzyskie ind. dzieci m這dsze 14 66
2. Turnieju Judo z okazji Dnia Niepodleg這軼i U-13 (2011-2012) Warszawa MAZ 11.11.2023 towarzyskie ind. dzieci 16 45

Polityka prywatności Judostat.pl