Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這貫ki I krok U14
Warszawa, 04.11.2018
 

ZAWODY STATYSTYKA OGÓLNA KLASYFIKACJE

Lp.ZawodyMiastoWoj.TerminRangaTypKategoria wiekowaKlubyZawodnicyZdj.
1. V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這貫ki I krok U10 Warszawa MAZ 04.11.2018 towarzyskie ind. dzieci mini 26 199
2. V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這貫ki I krok U12 Warszawa MAZ 04.11.2018 towarzyskie ind. dzieci m這dsze 22 125
3. V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這貫ki I krok U14 Warszawa MAZ 04.11.2018 towarzyskie ind. dzieci 17 73
4. V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這貫ki I krok U6 Warszawa MAZ 04.11.2018 towarzyskie ind. dzieci super mini 8 22
5. V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Bia這貫ki I krok U8 Warszawa MAZ 04.11.2018 towarzyskie ind. dzieci mini 19 126

Polityka prywatności Judostat.pl