Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołeki I krok U14
Warszawa, 04.11.2018
 

ZAWODY STATYSTYKA OGÓLNA KLASYFIKACJE

Statystyka

Liczba startujących klubów 29 -> (M) 28 (K) 21
Liczba startujących zawodników 545 -> (M) 399 (K) 111 (K) 18
Liczba zawodników zagranicznych 8 (1.47% startujących zawodników)
Liczba walk 763 -> (M) 568 (K) 174 (K) 21
Najmłodszy zawodnik Wiktoria Olszańska (5 lat 70 dni)
Najstarszy zawodnik Gleb Zavialov (13 lat 342 dni)
Najmłodszy złoty medalista Olivers Milenbergs (5 lat 121 dni)
Najstarszy złoty medalista Danil Hlinchevskyi (13 lat 342 dni)
Liczba klubów z medalami 22 (44.9% ogólnej liczby klubów)
Liczba klubów z miejsc 1-7 26 (53.06% ogólnej liczby klubów)
Liczba medalistów zagranicznych 3 (1.42% ogólnej liczby medalistów)
Liczba zawodników zagranicznych z miejsc 1-7 6 (1.72% ogólnej liczby zawodników z miejsc 1-7)
Kluby z największą liczbą zawodników UKJ Lemur Warszawa (149 zawodników)
Ukraine Kiev (61 zawodników)
Hato Judo Warszawa (43 zawodników)
Kluby z największą liczbą wygranych walk UKJ Lemur Warszawa (147 walk)
Ukraine Kiev (136 walk)
Ippon Kiev (89 walk)
Kluby z największą efektywnością Ippon Bishkek (4 => 4 wygr. / 1 zaw.)
Judo Kiev Kiev (2.86 => 20 wygr. / 7 zaw.)
Judo Club KIN Jelgava/Latvia (2.56 => 23 wygr. / 9 zaw.)
Kluby z największą efektywnością punktową Ippon Bishkek (7 => 7.0 pkt / 1 zaw.)
Judo Kiev Kiev (4.71 => 33.0 pkt / 7 zaw.)
Ukraine Kiev (4.62 => 277.0 pkt / 60 zaw.)
Zawody

Kategoria wiekowaZawodnicyKlubyWalki
dzieci 69 15 99
dzieci młodsze 125 22 185
dzieci mini 126 19 185
dzieci mini 190 26 273
dzieci super mini 18 8 21

Polityka prywatności Judostat.pl