Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U13 (2011-2012)
Lipno, 11.06.2023
 

XVII Ogólnopolski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Lipno - III Memoriał im. Pawła Szwedziaka
III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U9 (2015 i młodsi) Pierwszy Krok III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U11 (2013-2014) Funny Judo III Memoriał im. Pawła Szwedziaka - U15 (2009-2010)
WYNIKI NA ŻYWO LISTA ZAWODNIKÓW KLUBY STATYSTKA OGÓLNA WYNIKI ZAWODÓW

Mężczyźni -32 kg -35 kg -38 kg -42 kg -46 kg -50 kg -55 kg -60 kg -66 kg -73 kg +73 kg
Kobiety -33 kg -36 kg -40 kg -44 kg -48 kg -52 kg -63 kg +63 kg


Polityka prywatności Judostat.pl