Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Resursa ŁódĽ
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Łódzki OZJudo
Adres:, ŁódĽ
Aktualna liczba zawodników:95, w tym kobiet: 30 (31.58%), mężczyzn: 65 (68.42%)
Liczba zawodów:89
Czas udziału we współzawodnictwie:35 lat 291 dni (1964 - 1999)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:242
wygrane: 98 (40.5%), przegrane: 144 (59.5%)
MężczyĽni:395
wygrane: 195 (49.37%), przegrane: 200 (50.63%)
SUMA:637
wygrane: 293 (46%), przegrane: 344 (54%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Piotr Wasik (78.26%, 18/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Agnieszka Janicka (57.14%, 12/9)Polityka prywatności Judostat.pl