Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
ZKS Elana Toruń
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Kujawsko-Pomorski OZJudo
Adres:, Toruń
Aktualna liczba zawodników:33, w tym kobiet: 12 (36.36%), mężczyzn: 21 (63.64%)
Liczba zawodów:37
Czas udziału we współzawodnictwie:11 lat 131 dni (1982 - 1993)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:63
wygrane: 20 (31.75%), przegrane: 43 (68.25%)
MężczyĽni:124
wygrane: 50 (40.32%), przegrane: 74 (59.68%)
SUMA:187
wygrane: 70 (37.43%), przegrane: 117 (62.57%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Andrzej Tyburcz (80%, 4/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Chlewicka (46.15%, 6/7)Polityka prywatności Judostat.pl