Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Ookami Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:66, w tym kobiet: 25 (37.88%), mężczyzn: 41 (62.12%)
Liczba zawodów:73
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 18 dni (2015 - 2019)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:248
wygrane: 105 (42.34%), przegrane: 143 (57.66%)
MężczyĽni:295
wygrane: 99 (33.56%), przegrane: 196 (66.44%)
SUMA:543
wygrane: 204 (37.57%), przegrane: 339 (62.43%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Witold Gnich (55.56%, 10/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Oliwia Kitlas (65.71%, 23/12)Polityka prywatności Judostat.pl