Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Sp 97 Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:27, w tym kobiet: 11 (40.74%), mężczyzn: 16 (59.26%)
Liczba zawodów:8
Czas udziału we współzawodnictwie:1 lat 133 dni (2015 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:34
wygrane: 14 (41.18%), przegrane: 20 (58.82%)
MężczyĽni:47
wygrane: 13 (27.66%), przegrane: 34 (72.34%)
SUMA:81
wygrane: 27 (33.33%), przegrane: 54 (66.67%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Dawid Gładysz (0%, 0/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl