Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
Jigo-Tai Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:25, w tym kobiet: 6 (24%), mężczyzn: 19 (76%)
Liczba zawodów:21
Czas udziału we współzawodnictwie:4 lat 67 dni (2017 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:62
wygrane: 21 (33.87%), przegrane: 41 (66.13%)
MężczyĽni:93
wygrane: 35 (37.63%), przegrane: 58 (62.37%)
SUMA:155
wygrane: 56 (36.13%), przegrane: 99 (63.87%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Bartosz Grzeszczak (50%, 6/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Marta Gozdek (66.67%, 6/3)Polityka prywatności Judostat.pl