Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UMKS Dziatwa Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:8, w tym kobiet: 0 (0%), mężczyzn: 8 (100%)
Liczba zawodów:13
Czas udziału we współzawodnictwie:0 lat 141 dni (2017 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:0
wygrane: , przegrane:
MężczyĽni:79
wygrane: 26 (32.91%), przegrane: 53 (67.09%)
SUMA:79
wygrane: 26 (32.91%), przegrane: 53 (67.09%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Sebastian Niziński (63.64%, 7/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl