Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
SKF Columbus Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:, Warszawa
Aktualna liczba zawodników:48, w tym kobiet: 15 (31.25%), mężczyzn: 33 (68.75%)
Liczba zawodów:19
Czas udziału we współzawodnictwie:5 lat 204 dni (2017 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:54
wygrane: 16 (29.63%), przegrane: 38 (70.37%)
MężczyĽni:93
wygrane: 26 (27.96%), przegrane: 67 (72.04%)
SUMA:147
wygrane: 42 (28.57%), przegrane: 105 (71.43%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Szymon Goldstein (44.44%, 4/5)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Irena Goldstein (50%, 5/5)Polityka prywatności Judostat.pl