Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS AZS AWFiS Gdańsk
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Pomorski OZJudo
Poprzednie nazwy klubu: TWF Gdańsk (1952 - 1957)
AZS SNWF Gdańsk (1958 - 1967)
AZS WSWF Gdańsk (1968 - 1979)
AZS AWF Gdańsk (1980 - 2001)
Adres:ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk
Aktualna liczba zawodników:359, w tym kobiet: 124 (34.54%), mężczyzn: 235 (65.46%)
Liczba zawodów:427
Czas udziału we współzawodnictwie:61 lat 155 dni (1957 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:4571
wygrane: 2873 (62.85%), przegrane: 1698 (37.15%)
MężczyĽni:5307
wygrane: 2764 (52.08%), przegrane: 2543 (47.92%)
SUMA:9878
wygrane: 5637 (57.07%), przegrane: 4241 (42.93%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jerzy Kolanowski (80.49%, 33/8)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Majdan (93.48%, 43/3)Polityka prywatności Judostat.pl