Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKJ Ry¶ Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:372, w tym kobiet: 67 (18.01%), mężczyzn: 305 (81.99%)
Liczba zawodów:467
Czas udziału we współzawodnictwie:25 lat 172 dni (1995 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:881
wygrane: 477 (54.14%), przegrane: 404 (45.86%)
MężczyĽni:5799
wygrane: 3368 (58.08%), przegrane: 2431 (41.92%)
SUMA:6680
wygrane: 3845 (57.56%), przegrane: 2835 (42.44%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maciej Bodnar (88.89%, 8/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Ewa Chrz±szcz (90.91%, 10/1)Polityka prywatności Judostat.pl