Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AZS O¦ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
Aktualna liczba zawodników:465, w tym kobiet: 304 (65.38%), mężczyzn: 161 (34.62%)
Liczba zawodów:408
Czas udziału we współzawodnictwie:60 lat 320 dni (1963 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3538
wygrane: 1432 (40.47%), przegrane: 2106 (59.53%)
MężczyĽni:1379
wygrane: 619 (44.89%), przegrane: 760 (55.11%)
SUMA:4917
wygrane: 2051 (41.71%), przegrane: 2866 (58.29%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Schwartz (100%, 55/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Skorupa (93.55%, 29/2)Polityka prywatności Judostat.pl