Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AZS O¦ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
Aktualna liczba zawodników:424, w tym kobiet: 295 (69.58%), mężczyzn: 129 (30.42%)
Liczba zawodów:363
Czas udziału we współzawodnictwie:59 lat 201 dni (1963 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3400
wygrane: 1353 (39.79%), przegrane: 2047 (60.21%)
MężczyĽni:967
wygrane: 386 (39.92%), przegrane: 581 (60.08%)
SUMA:4367
wygrane: 1739 (39.82%), przegrane: 2628 (60.18%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Schwartz (100%, 21/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Skorupa (92%, 23/2)Polityka prywatności Judostat.pl