Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AZS O¦ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
Aktualna liczba zawodników:394, w tym kobiet: 280 (71.07%), mężczyzn: 114 (28.93%)
Liczba zawodów:334
Czas udziału we współzawodnictwie:58 lat 110 dni (1963 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3294
wygrane: 1303 (39.56%), przegrane: 1991 (60.44%)
MężczyĽni:661
wygrane: 218 (32.98%), przegrane: 443 (67.02%)
SUMA:3955
wygrane: 1521 (38.46%), przegrane: 2434 (61.54%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Antoni Banach (80%, 4/1)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Skorupa (92.31%, 12/1)Polityka prywatności Judostat.pl