Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
AZS O¦ Poznań
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Wielkopolski OZJudo
Adres:ul. Noskowskiego 25, 61-705 Poznań
Aktualna liczba zawodników:456, w tym kobiet: 302 (66.23%), mężczyzn: 154 (33.77%)
Liczba zawodów:395
Czas udziału we współzawodnictwie:60 lat 200 dni (1963 - 2023)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3480
wygrane: 1397 (40.14%), przegrane: 2083 (59.86%)
MężczyĽni:1251
wygrane: 550 (43.96%), przegrane: 701 (56.04%)
SUMA:4731
wygrane: 1947 (41.15%), przegrane: 2784 (58.85%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Mikołaj Schwartz (100%, 47/0)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Michalina Skorupa (92.86%, 26/2)Polityka prywatności Judostat.pl