Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Yoko Z±bki
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:Powstańców 62 lok.304, 05-091 Z±bki
Aktualna liczba zawodników:36, w tym kobiet: 1 (2.78%), mężczyzn: 35 (97.22%)
Liczba zawodów:22
Czas udziału we współzawodnictwie:12 lat 352 dni (2009 - 2022)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:3
wygrane: 0 (0%), przegrane: 3 (100%)
MężczyĽni:107
wygrane: 25 (23.36%), przegrane: 82 (76.64%)
SUMA:110
wygrane: 25 (22.73%), przegrane: 85 (77.27%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Szymon Kacprzak (50%, 4/4)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl