Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
KS Błękitni Tarnów
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Krakowski OZJudo
Adres:ul. Piłsudskiego 32, 33-100 Tarnów
Aktualna liczba zawodników:90, w tym kobiet: 26 (28.89%), mężczyzn: 64 (71.11%)
Liczba zawodów:269
Czas udziału we współzawodnictwie:37 lat 200 dni (1981 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:729
wygrane: 430 (58.98%), przegrane: 299 (41.02%)
MężczyĽni:964
wygrane: 519 (53.84%), przegrane: 445 (46.16%)
SUMA:1693
wygrane: 949 (56.05%), przegrane: 744 (43.95%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Robert Rak (76.92%, 10/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Katarzyna Wójtowicz (78.16%, 68/19)Polityka prywatności Judostat.pl