Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Okay Opole
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Opolski OZJudo
Adres:ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole
Aktualna liczba zawodników:69, w tym kobiet: 30 (43.48%), mężczyzn: 39 (56.52%)
Liczba zawodów:58
Czas udziału we współzawodnictwie:17 lat 257 dni (2000 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:107
wygrane: 58 (54.21%), przegrane: 49 (45.79%)
MężczyĽni:349
wygrane: 194 (55.59%), przegrane: 155 (44.41%)
SUMA:456
wygrane: 252 (55.26%), przegrane: 204 (44.74%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Andrzej Radzik (79.31%, 23/6)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Joanna Maciej (78.57%, 11/3)Polityka prywatności Judostat.pl