Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS Judo Fight Club Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:133, w tym kobiet: 34 (25.56%), mężczyzn: 99 (74.44%)
Liczba zawodów:277
Czas udziału we współzawodnictwie:9 lat 254 dni (2011 - 2021)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:767
wygrane: 459 (59.84%), przegrane: 308 (40.16%)
MężczyĽni:1441
wygrane: 776 (53.85%), przegrane: 665 (46.15%)
SUMA:2208
wygrane: 1235 (55.93%), przegrane: 973 (44.07%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Leo Ł±czka (91.3%, 21/2)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Maja Resiak (80%, 40/10)Polityka prywatności Judostat.pl