Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
WOSW KS Warszawa
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Mazowiecki OZJudo
Adres:ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa
Aktualna liczba zawodników:18, w tym kobiet: 0 (0%), mężczyzn: 18 (100%)
Liczba zawodów:61
Czas udziału we współzawodnictwie:16 lat 14 dni (2001 - 2017)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:0
wygrane: , przegrane:
MężczyĽni:408
wygrane: 203 (49.75%), przegrane: 205 (50.25%)
SUMA:408
wygrane: 203 (49.75%), przegrane: 205 (50.25%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Paweł Nastula (89.29%, 25/3)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
(0%, /)Polityka prywatności Judostat.pl