Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
UKS 15 Krosno
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:Podkarpacki OZJudo
Adres:ul. Kisielewskiego 18, 38-411 Krosno
Aktualna liczba zawodników:94, w tym kobiet: 49 (52.13%), mężczyzn: 45 (47.87%)
Liczba zawodów:126
Czas udziału we współzawodnictwie:37 lat 287 dni (1986 - 2024)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:391
wygrane: 203 (51.92%), przegrane: 188 (48.08%)
MężczyĽni:414
wygrane: 208 (50.24%), przegrane: 206 (49.76%)
SUMA:805
wygrane: 411 (51.06%), przegrane: 394 (48.94%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Gurgen Aghajanyan (68.92%, 51/23)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Jagoda Gunia (66.67%, 44/22)Polityka prywatności Judostat.pl