Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatności Judostat.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzibą we Wrocławiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów współpracujących . Oświadczam, iż zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą za pośrednictwem kanału komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuję
LKS Wyzwolenie Simoradz
 

DANE PODSTAWOWE KARIERA WYNIKOWA STOCZONE WALKI HEAD TO HEAD ZAWODNICY W KLUBIE UDZIAŁ W ZAWODACH RANKING

Wojewódzki Zwi±zek Judo:¦l±ski OZJudo
Adres:Simoradz 185, 43-426 Simoradz
Aktualna liczba zawodników:36, w tym kobiet: 10 (27.78%), mężczyzn: 26 (72.22%)
Liczba zawodów:51
Czas udziału we współzawodnictwie:14 lat 226 dni (2003 - 2018)
Liczba stoczonych walk:
Kobiety:85
wygrane: 34 (40%), przegrane: 51 (60%)
MężczyĽni:122
wygrane: 52 (42.62%), przegrane: 70 (57.38%)
SUMA:207
wygrane: 86 (41.55%), przegrane: 121 (58.45%)
Najlepszy zawodnik (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Kamil Firlajczyk (62.07%, 18/11)
Najlepsza zawodniczka (najwyższe head2head):
(udział w minimum 3 zawodach)
Anna Kowalczyk (51.85%, 14/13)Polityka prywatności Judostat.pl